Powrót na stronę główną
Poeta
Reżyser
Psycholog
Metodyk
Rodzina i bliscy
Biografia
Literacki Atlas Polski

   Jerzy Binkowski urodził się 25 czerwca 1949 r. w Gdyni. Ukończył specjalizację filozoficzno-psychologiczną na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1972). Od 1978 r. mieszka w Białymstoku.

   Debiutował w roku 1980 na łamach "Białostockiego Informatora Kulturalnego". Dotychczas ukazały się następujące tomiki wierszy autora: "Akord" (1983), "Krzyżowa droga" (1991), "Wygnanie Boga" (1992), "Głosy z pustyni" (1993), "W drodze z Damaszku" (1994), "To nieba odblask poraził człowieka" (1997), "Na drugą stronę białych brzóz" (2003). Wiersze poety tłumaczone były na język litewski i ukraiński. W 1994 r. został laureatem Nagrody Literackiej Prezydenta m. Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Jest członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

   Jest również reżyserem teatralnym (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - Wydział Reżyserii Teatru Lalek). Realizował przede wszystkim teksty Joanny Kulmowej ("Serce jak złoty gołąb", "Bajka skrzydlata o czyśćcowej duszyczce", "Niefruwak Piechotny", "Dudek i gwiazda", "Wio, Leokadio", "Głupia Historia czyli liście sarasafiksaty". Reżyserował również "Króla Leara" Shakespeare'a oraz "Czekając na Godota" Becketta. Przez kilkanaście lat prowadził młodzieżową grupę teatralną "Boże Ziółka". We współpracy scenicznej nauczycieli i uczniów X L.O. wystawił w marcu - 2005r. "Antygonę" Sofoklesa, zaś w listopadzie - 2005r. - "Gdzie złota kula?" wg. tekstu Joanny Kulmowej z młodzieżą Zespołu Szkół Muzycznych.

   Był organizatorem dziesięciu edycji młodzieżowego konkursu recytatorskiego twórczości literackiej Karola Wojtyły - "Przekroczyć Próg Nadziei".

   Jest stałym bywalcem czwartkowych wieczorów literackich w Galerii im. Sleńdzińskich, a także pomysłodawcą i realizatorem Warsztatów Literackich Młodych. Owocem poetyckich inspiracji stała się antologia młodych poetów "Posłucham siebie"(2002r.) oraz debiutancka książka Justyny Rożko "Zasuszone deszcze".

   W ramach idei Fundacji Edukacji i Twórczości, będąc kustoszem ogólnopolskiej nagrody artystycznej LAUR Izabelli Elżbiety z Poniatowskich Branickiej, dwukrotnie zorganizował wręczenie statuetki LAURU: w 2003 roku - Joannie Kulmowej i Janowi Kulmie, zaś w 2004 roku - Barbarze Kilar i Wojciechowi Kilarowi

   Aktualnie pracuje jako psycholog w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (w skład którego wchodzi X L.O.) w Białymstoku. Jest doradcą metodycznym od spraw wychowania, profilaktyki i "Wychowania do życia w rodzinie".


(c) 2006 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1        Webmaster: Ewa Mioduszewska-Samojlik